CARLSH.DK                

 

 

 

INFO OM WEBSHOPPEN:

carlsh.dk
CVR 33416636
Tofte Allé 6, Brejning,
7080 Børkop
- Krak / Google Maps
- Facebook: www.facebook.com/carlshoej/
- Instagram: www.instagram.com/carlshojcuriosa/

Bestilling:
- Mail: carlshoej@hotmail.com
- Tlf.: (0045) 51 20 65 81

Betaling / payment:
- Mobilepay (erhvervsnummer, 5 cifre): 91694
- Bankkonto / bankaccount (reg.nr./kontonr.): 5398 0509178
BIC/SWIFT-number: ALBADKKK
IBAN-number: DK93 5398 0000509178
Bank: Arbejdernes Landsbank, Havnegade 22 , 7100 Vejle, Denmark
- Betalingskort kan ikke anvendes.

Levering / deliverance:
- Postforsendelse: Post Danmark, efter aktuelle priser.
- Transportfirma: Livo, www.livo.nu, pris Sjælland fra kr. 300,-

Købsbetingelser:
Varerne har fast pris.
Ingen reservation.
Varerne sælges efter reglerne om brugtmoms og der kan ikke foretages fradrag for købsmoms.

Fortrydelselsesret:
Ved fjernsalg (køb på internettet): 14 dages fortrydelsesret jf. Lov nr 1457 af 17.12.2013: Lov om forbrugeraftaler, § 8, stk. 1, nr. 9.

Lovpligtig standardside her: Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved aftaler om fjernsalg af varer og ikkefinansielle tjenesteydelser
Direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne afholdes af kunden. Refundering af købspris efter varerne er modtaget og kontrolleret, eller der er fremsendt dokumentation for, at varerne er returnerede. Kunden hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på (eks. en værdiforringelse som følge af brug.) Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.